Политика на качество

  • 100% качествени продукции
  • 100% надеждни продукции

За нас

Компания Gencerler Gıda се старае да използва само най-високите качествени суровини и заедно с това осъществява производство в съответствие с условията на стерилизация и хигиена под непрекъснатия контрол на хранителните инженери и притежава последното достижение на световния стандарт по качество TSE EN – ISO 22000:2005 по системата за безопасността на хранителните продукти, която притежават само няколко фирми в Турция.

Сертификати за качества

Сертификати за качества