Πολιτική Ποιότητας

  • 100% Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας
  • 100% Αξιόπιστα Προϊόντα

Προφίλ

Τρόφιμα Γέντζερλερ, φροντίζοντας να χρησιμοποιή μόνο πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας , παράγει προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της αποστείρωσης και υγιεινής κάτω από συνεχή επίβλεψη των μηχανικών τροφίμων μας και έχουμε πάρει πιστοποιητικό ISO 22000 : 2005 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το οποίο μόνο λίγες εταιρείες στην Τουρκία έχει αποκτίσει.

Πιστοποιητικά Ποιότητας

Πιστοποιητικά Ποιότητας